Naše společnost PROMET OK s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 2. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

Název projektu: Pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy PROMET OK s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014156